Mlieko a mliečne výrobky

ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Odbor Agrárne trhové informácie Slovenska
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
e-mail:atis@apa.sk
tel.:+421-(2)-59 26 62 65, fax: 02/53 418 151
 

 

© PPA–ATIS, 2004, rozmnožovanie informácií je možné len po písomnej dohode s ATIS.

Všetky trhové informácie sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sa zakladajú na informačných zdrojoch, o ktorých sme presvedčení, že sú hodnoverné. Za správnosť a úplnosť uvádzaných informácií sa PPA–ATIS nezaručuje, ako aj nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe ich využívania.