Aktuality

27.07.2022

PPA PREDLŽUJE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ PENIAZE NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO

Bratislava, 27. 7. 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala Výzvu č. 55/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus).
viac informácií
26.07.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 55/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti https://www.apa.sk/55-prv-2022 Výzvu č. 55/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.
Zmena termínu uzavretia výzvy na 30.09.2022.
viac informácií
22.07.2022

Eko-schémy

Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (eko-schémy) podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115 sú intervencie priamych platieb v rámci I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky, zamerané na ochranu životného prostredia a klímy.
viac informácií
19.07.2022

POĽNOHOSPODÁRI - VYUŽITE POSLEDNÚ MOŽNOSŤ NA ZÍSKANIE VÝNIMOČNEJ POMOCI.

Bratislava: 19. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dala viac času poľnohospodárom na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Posielať svoje žiadosti môžu už iba do zajtra 20. júla 2022. Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna 2022 do 15. júla 2022.
viac informácií
15.07.2022

VÝZVA NA VÝNIMOČNÚ POMOC JE PREDĹŽENÁ DO 20. JÚLA 2022

Bratislava: 15. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vypočula poľnohospodárov a dáva im viac času na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna 2022 do dnešného dňa – 15. júla 2022. Predĺžením lehoty môžu posielať žiadosti až do 20. júla 2022.
viac informácií
15.07.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch - predĺženie výzvy

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2022 z 28. júna 2022 o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Výzva je otvorená od 30. júna 2022 do 20. júla 2022.

Pre správne vyplnenie formulára je nevyhnutné si nainštalovať aktuálnu verziu programu Adobe Acrobat.
Odkaz na stiahnutie programu: https://get.adobe.com/sk/reader/ (pre stiahnutie programu je nevyhnutné otvoriť odkaz v prehliadači microsoft edge alebo google chrome)
Prečítajte si, prosím, návod na vyplnenie žiadosti, ktorý je uvedený ako príloha.
viac informácií
14.07.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O VÝNIMOČNÚ POMOC UŽ IBA DO ZAJTRA

Bratislava: 14. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že poľnohospodári môžu o výnimočnú pomoc žiadať už iba dnes a zajtra – teda do 15. júla 2022. Žiadosti mohli posielať na PPA od 30. júna 2022. Do dnešného dňa prijala PPA 1 117 žiadostí.
viac informácií
13.07.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o uznanie skupín výrobcov (SV), organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV), združení nadnárodných organizácií výrobcov (NZOV) za sektor bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov za sektor bravčového mäsa  v termíne do 15. októbra 2022, ak v tomto roku plánujú predložiť žiadosť o schválenie operačného programu.
Účinnosť R č. 81/2022 od 15.7.2022.
viac informácií
12.07.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o uznanie skupín výrobcov (SV), organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV), združení nadnárodných organizácií výrobcov (NZOV) za sektor ovčieho a kozieho mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov za sektor ovčieho a kozieho mäsa  v termíne do 15. októbra 2022, ak v tomto roku plánujú predložiť žiadosť o schválenie operačného programu.
Účinnosť R č. 82/2022 od 12.7.2022. 
viac informácií
12.07.2022

PPA VYPLATILA V RÁMCI PRIAMYCH PLATIEB HISTORICKY NAJVYŠŠIU SUMU

Bratislava, 12. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci priamych podpôr 566 742 476,01 EUR čo je 97,30% z celkového objemu 582 450 515,52 EUR. Oproti minulému roku ide o výrazne zlepšenie až o 84 000 104,26 EUR. K 30.6.2021 bolo vyplatených 482 742 371,75 EUR. Suma 582 450 515,52 EUR predstavuje údaj, koľko má PPA vyplatiť na základe prijatých žiadostí o priame platby.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev