Aktuality

11.10.2023

DOBRÁ SPRÁVA PRE VČELÁROV – PPA IM POSIELA PRVÉ PLATBY.

Bratislava, 11. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pre obdobie 2022/2023 prijala od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 od troch schválených žiadateľov (včelárske združenia) žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 1 117 878 EUR.
viac informácií
10.10.2023

Oznámenia o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, číslo výzvy 39/PRV/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje, že uzavrie výzvu číslo 39/PRV/2019 pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, podopatrenie: 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 z dôvodu dlhodobo nízkeho záujmu zo strany žiadateľov
viac informácií
10.10.2023

Hlasujte za nás v ankete najzamestanávateľ 2023

Pomôžte nám získať toto prestížne ocenenie.
Anketu Najzamestnávateľ vyhlasuje portál Profesia už dvanásty rok. Jej cieľom je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy, ich benefity a imidž. Portál Profesia chce touto cestou zverejniť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú.
viac informácií
06.10.2023

PRIJÍMATEĽOM PRIAMYCH PODPÔR NA PLOCHU ZOSTÁVA POSLEDNÝCH 10 DNÍ NA ZASLANIE GEOTAGOVANÝCH FOTOGRAFIÍ.

Bratislava, 6. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje prijímateľov priamych podpôr na termín 15. október 2023, ktorý je posledným dňom, do kedy môžu nahrávať geotagované fotografie do GSAA, alebo urobiť zmenu v žiadosti o priamu podporu na plochu.
viac informácií
02.10.2023

Oznámenie pre MAS k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že na internetovej stránke NSRV SR v časti „Registrácia konečných prijímateľov podpory z PRV SR 2014 - 2022 do Národnej siete rozvoja vidieka SR“ je zverejnený registračný formulár pre podopatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.
viac informácií
22.09.2023

Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
Účinnosť R č. 125/2023 od 21.9.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov o schválenie operačných programov a financovanie operač. fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organiz. výrobcov v sektore ovč. a kozieho mäsa podľa nariadenia Európs. Parl. a Rady(EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa.
Účinnosť R č. 122/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o zmenu operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
Účinnosť R č. 124/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov-Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa podľa nariadenia Europs. Parlamentu a Rady(EU) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov – Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa.
Účinnosť R č. 121/2023 od 21.09.2023.
viac informácií
18.09.2023

Oznámenie o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje prijímateľom o priame podpory pre rok 2023, že dňa 14.09.2023 zverejnila v aplikácii GSAA 2023 výsledky vykonanej administratívnej krížovej kontroly (ďalej len „KK“). 
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ