Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené