Mlieko a mliečne výrobky

17.04.2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1055/2011 z 20. októbra 2011, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky