Živý hovädzí dobytok, plemenné jalovice

17.04.2014

Vývozné náhrady za hovädzie a telacie mäso VNK (EÚ) č. 859-2012 z 20. 9. 2012