Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené, na násadu

17.04.2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vajcia