Párky, salámy a podobné výrobky z bravčového mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

17.04.2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 342/2012 z 19. apríla 2012, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za bravčové mäso