Geopriestorová žiadosť o podporu

28.02.2022

GSAA

Od roku 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 436/2022 Z. z. v zn. n. p., nariadením vlády SR č. 3/2022 Z. z. v zn. n. p. a nariadením vlády SR č. 435/2022 Z. z. v zn. n. p. a nariadením vlády SR č. 120/2023 Z. z. v zn. n. p. a zákonom č.280/2017 Z. z. v zn. n. p prijímateľ predkladá prílohy k jednotnej žiadosti - grafický materiál poľnohospodárskej plochy vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a zoznam prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy na elektronickom formulári prostredníctvom aplikácie GSAA dostupnej na https://gsaa.mpsr.sk/.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ