Usmernenia

10.05.2024

Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s uplatňovaní generálnej vyššej moci zverejňuje Usmernenie k uplatneniu generálnej vyššej moci v dôsledku závažného meteorologického javu.

15.04.2024

Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam NV SR č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z., verzia 1.1


15.04.2024

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k nariadeniu vlády SR č. 435/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality verzia 2.0


15.04.2024

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k nariadeniu vlády SR č. 436/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb verzia 2.0


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ