Podpora aplikácie

28.02.2022

Funkcionality aplikácie a najčastejšie užívateľské postupy

Jednotlivé funkcionality aplikácie sú podrobne popísané v Nápovede ku Geopriestorovej žiadosti o podporu nájdete tu.

Najčastejšie užívateľské postupy sú taktiež zachytené prostredníctvom inštruktážnych videí - nájdete tu.

PPA taktiež poskytuje prijímateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú -podporagsaa@apa.sk a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 15:00.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ