Investície

19.11.2013

Vzor projektu na realizáciu investície

Príloha č. 4

19.11.2013

Oznámenie o ukončení investície

Príloha č. 3

19.11.2013

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

Príloha č. 2

19.11.2013

Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2013/2014

Príloha č. 1

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF