02-03-2018

Návod na vyhľadávanie informácií v zozname žiadateľov o podporu pre opatrenie 6.1

PPA pre uľahčenie vyhľadávania v zozname žiadateľov o podporu v rámci podopatrenia 6.1 vrátane počtu podov pripravila krátky návod (pdf) ako požadované informácie na stránke PPA vyhľadávať.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)