Technická pomoc

11.02.2020

Aktualizácia č. 3 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

viac informácií
11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A8-2016-06, Aktivita 8

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A6-2017-01, Aktivita 6

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A4-2016-03, Aktivita 4

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

viac informácií