Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu MAS

05-06-2019
Najčastejšie kladené otázky a odpovede MAS k Usmerneniu PPA č. 8/2017 v znení aktualizácie č. 2

05-06-2019
Usmernenie PPA č. 8/2017 v znení aktualizácie č. 2 – školenie pre MAS