Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu MAS

15.11.2019
Najčastejšie kladené otázky MAS V

31.10.2019
Najčastejšie kladené otázky MAS IV

30.09.2019
Najčastejšie kladené otázky MAS III

30.08.2019
Najčastejšie kladené otázky MAS II

31.07.2019
Najčastejšie kladené otázky MAS

05.06.2019
Najčastejšie kladené otázky a odpovede MAS k Usmerneniu PPA č. 8/2017 v znení aktualizácie č. 2

05.06.2019
Usmernenie PPA č. 8/2017 v znení aktualizácie č. 2 – školenie pre MAS

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ