Sumárne prehľady

17.02.2016

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2015

27.01.2015

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014

30.01.2014

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013

24.01.2013

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012

07.03.2012

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2008 - oprava

17.02.2012

Sumárny prehľad LEADER PRV SR 07-13 k 31.12.2010

17.02.2012

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2011

14.02.2011

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2010

15.04.2010

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2009

17.02.2009

Sumárny prehľad PRV 07-13 k 31. 12. 2008