Podopatrenie 4.3

20.11.2019
ID: 000141 Rekonštrukcia lesných ciest v spoločnosti Biely potok
Lesná cesta č. 6 – II. etapa v lokalite Stráža – Lieskov, miestna časť Tŕstie; Lesná cesta č. 6 – III. etapa v lokalite Stráža – Lieskov, miestna časť Tŕstie
Predĺženie lehoty

10.10.2019
ID: 000141 Rekonštrukcia lesných ciest v spoločnosti Biely potok
Lesná cesta č. 6 – II. etapa v lokalite Stráža – Lieskov, miestna časť Tŕstie Lesná cesta č. 6 – III. etapa v lokalite Stráža – Lieskov, miestna časť Tŕstie

26.09.2019
ID: 000050 Rekonštrukcia lesných ciest a nové lesné cesty Kováčová, k.ú. Tehla
Zákazka na stavebné práce - rekonštrukcia 5 vetiev lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie a výkazu-výmer
Predlženie lehoty

05.08.2019
ID: 000050 Rekonštrukcia lesných ciest a nové lesné cesty Kováčová, k.ú. Tehla
Zákazka na stavebné práce - rekonštrukcia 5 vetiev lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie a výkazu-výmer

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ