18/PRV/2016 – zrušená výzva

09-03-2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

Aktualizácia č. 2

19-02-2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

Aktualizácia č. 1

03-02-2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

03-02-2016

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoSS MAS - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

03-02-2016

Príloha č. 5.1 k výzve ŽoSS MAS - Formulár ŽoSS MAS

03-02-2016

Príloha č. 5.2 k výzve ŽoSS MAS - predb informácia