18/PRV/2016 – zrušená výzva

03.02.2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

03.02.2016

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoSS MAS - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

03.02.2016

Príloha č. 5.1 k výzve ŽoSS MAS - Formulár ŽoSS MAS

03.02.2016

Príloha č. 5.2 k výzve ŽoSS MAS - predb informácia

19.02.2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

Aktualizácia č. 1

09.03.2016

Výzva ŽoSS MAS 19.2

Aktualizácia č. 2

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev