Opatrenie 3.5.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

04.07.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia