Žiadosť o platbu

17.10.2011

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 3.2

17.10.2011

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - opatrenie 5.1

17.10.2011

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

17.10.2011

Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov

20.03.2012

Čestné vyhlásenie

ku všetkým žiadostiam o platbu (okrem opatrenia 5.1) bez ohľadu na menu výdavkov

30.07.2012

Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1

30.07.2012

Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2

01.04.2014

Žiadosť o platbu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ