Podopatrenie 7.2

05-12-2017

Aktualizácia výzvy 13/PRV/2015

Aktualizácia č. 3

11-10-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 2

15-01-2016

Výzva na opatrenie 7.2.

Aktualizácia č. 1

27-10-2015

Výzva na opatrenie 7.2.

27-10-2015

Príručka pre žiadateľa

27-10-2015

Príloha č. 1 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 2 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 3 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 4 k príručke

27-10-2015

Príloha č. 5 k príručke