Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

17-05-2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

31-01-2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

28-09-2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

19-09-2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03

08-06-2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

07-03-2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03, Aktivita 3

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie