Archív

14.08.2018
Zoznam povinných príloh predkladaných pri Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby a refundácie pre podopatrenie 7.2 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy proje

14.08.2018
Aktualizovaný zoznam povinných príloh k podopatreniu 6.1 k 2. paušálnej platbe (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

28.09.2017
Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 6.1 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu

03.04.2017
Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 8.5 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21.04.2016
Ostatné dokumenty

21.04.2016
Prílohy k ŽoP podľa systému financovania – paušálna platba

21.04.2016
Prílohy k ŽoP podľa systému financovania - refundácia alebo zúčtovanie zálohovej platby (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21.04.2016
Prílohy k ŽoP podľa systému financovania - zálohová platba (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21.04.2016
Formulár žiadosti o platbu pre všetky systémy financovania

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ