Podopatrenie 4.2

18.09.2020
ID: 000527 „Dodanie chladiarenského automobilu - dodávka“
Nákup chladiarenského osobného automobilu - dodávka

17.09.2020
ID: 000524 Dodanie strojov – BenVin s.r.o. Vinica
Dodanie 3 ks áut na rozvoz tovaru. Špecifikácia požadovaných áut je súčasťou súťažných podkladov

18.08.2020
ID: 000510 Obstaranie technológie na spracovanie zemiakov
Predmetom zákazky je obstaranie plničky zemiakových drobov, obstaranie klipsovacieho zariadenia

10.08.2020
ID: 000502 Obstaranie chladiarenského automobilu
Obstaranie chladiarenského automobilu na prevoz mliečnych výrobkov s výkonom minimálne 80 kW.

04.08.2020
ID: 000491 Dodanie strojov – BenVin s.r.o. Vinica
Dodanie áut na rozvoz tovaru

04.08.2020
ID: 000490 Technológie pre pekárenskú výrobu
Nákup strojov a technológií: Špirálový miešač cesta s odnímateľnou driežou na 120-140 kg Rozvaľovací stroj Poloautomatická delička cesta Rožkový stroj Planétový šľahač Elektrická etážová pec Osadzovacie zariadenie Kysiareň Stop kysiareň

02.06.2020
ID: 000388 Teleskopický manipulátor
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

11.05.2020
ID: 000420 APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce
Stavebné práce

05.05.2020
ID: 000294 Objekt na spracovanie orechov – Prša – časť chladené sklady, technológia a montáž
Stavebné práce
Predĺženie lehoty

24.04.2020
ID: 000403 Pasterizačný stroj v počte 1 ks
Predmetom zákazky je pasterizačný stroj pre výrobu zmrzliny v počte 1 ks: elektrické ovládanie, digitálny display, bezpečnostné prvky, chladenie vodou. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev