Podopatrenie 4.2

11.04.2024
ID001445: Udiarenská komora
CPV: 39711200-1
Predmetom zákazky je obstaranie tovaru:
Priemyselná údiarenská komora určená na automatické tepelné opracovanie mäsových výrobkov, červenanie, prehrievanie, sušenie, údenie, varenie a pečenie s príslušenstvom.

16.02.2022
ID001053: Rekonštrukcia budovy likérky - podlaha
Nová betónová podlaha s výstužami, plocha 1354,1 m2

19.11.2021
ID001021: Sústava mraziarenského a chladiarenského boxu s technológiami, vrátane montáže
Dodávka mraziarenského a chladiarenského boxu, vrátane montáže

16.07.2021
ID: 000860 Stavba– BenVin s.r.o. Vinica
Vínny dom
Predĺženie lehoty

08.06.2021
ID: 000860 Stavba– BenVin s.r.o. Vinica
Vínny dom

09.04.2021
ID: 000721 Technológia na výrobu a skladovanie vína
Technológia na výrobu a skladovanie vína

07.04.2021
ID: 000717 Technológia pálenice
Technológia pálenice

08.02.2021
ID: 000604 Obstaranie 2 ks špeciálnych automobilov na predaj pekárenských výrobkov
Obstaranie 2 ks špeciálnych automobilov (nadstavba) – úžitkových vozidiel do 3,5 t.

Predĺženie lehoty

20.01.2021
ID: 000611 Obstaranie chladiarenského vozidla
Úžitkové vozidlo do 3,5t s chladiarenskou nadstavbou 1ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

18.01.2021
ID: 000610 Poľnohospodárska technika
Predmetom zákazky je obstaranie poľnohospodárskej techniky určenej na poľnú výrobu a spracovanie rastlín. Obstarávaná technika zahŕňa: kolesový traktor v kultivačnej úprave, plečku na ošetrovanie porastov, kyprič s aktívne poháňanými nástrojmi, kombinovaný kyprič na predsejbovú prípravu po orbe, rozmetadlo umelých hnojív a plečku pre poľnú výrobu s prihnojovaním.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ