Podopatrenie 4.2

02.06.2020
ID: 000388 Teleskopický manipulátor
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

11.05.2020
ID: 000420 APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce
Stavebné práce

05.05.2020
ID: 000294 Objekt na spracovanie orechov – Prša – časť chladené sklady, technológia a montáž
Stavebné práce
Predĺženie lehoty

24.04.2020
ID: 000403 Pasterizačný stroj v počte 1 ks
Predmetom zákazky je pasterizačný stroj pre výrobu zmrzliny v počte 1 ks: elektrické ovládanie, digitálny display, bezpečnostné prvky, chladenie vodou. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.

24.04.2020
ID: 000402 Nákladné, chladiarenské vozidlo s nadstavbou v počte 1 ks
Predmetom zákazky je obstarania nákladného, chladiarenského vozidla s nadstavbou, dovoz, inštalácia, dokumentácia. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.

09.04.2020
ID: 000388 Teleskopický manipulátor.
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000365 Stavebné úpravy vínnej pivnice
Stavebné práce

19.03.2020
ID: 000323 Dodávkový automobil – úžitkové vozidlo v počte 2 kusy
tovar

05.03.2020
ID: 000294 Objekt na spracovanie orechov – Prša – časť chladené sklady, technológia a montáž
Stavebné práce

03.03.2020
ID: 000282 Linka na čistenie poľnohospodárskych plodín“ pre projekt: „Investícia do výroby ekologických osív v Družstve podielnikov Okrúhle
Linka na čistenie poľnohospodárskych plodín“ pre projekt: „Investícia do výroby ekologických osív v Družstve podielnikov Okrúhle