2013/OPRH/01

15.01.2013

Príloha 2b Nová definícia malých a stredných podnikov – užívateľská príručka

15.01.2013

Príloha 3a - Tabuľková časť

15.01.2013

Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo

15.01.2013

Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ