Podopatrenie 16.4 - 4.1

11-07-2019
ID: 000012 Modernizácia kravína
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom modernizácie kravína
Predĺženie lehoty

07-06-2019
ID: 000012 Modernizácia kravína
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom modernizácie kravína

14-05-2019
ID: 000007 Nákup technológie pre výrobnú prevádzku na spracovanie ovocia
Nákup technológie

25-04-2019
ID: 000004 Dojacie zariadenie 2x12
Paralelná dojáreň 2x 12 s príslušenstvom