Podopatrenie 16.4 - 4.1

28.05.2020
ID: 000435 Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre Firma Gulik s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie nevyhnutného technického vybavenia do náročného podhorského terénu: 1.) Traktor s čelným nakladačom – bude sa používať ku koseniu, baleniu balíkov sena a senáže na kompletnú výrobu sena a vykladeniu a vozeniu hnoja a pre zásobovanie krmovín zvierat 2.) Mulčovač - bude sa používať na dočisťovanie pastvy po zostatkoch po pasení ovcami, nežiadúcich tráv a krovín3.) Rozdružovač – bude slúžiť na lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu sena a senáže pri kŕmení oviec 4.) LIS – bude slúžiť na výrobu a kvalitné uskladnenia sena a senáže 5.) Disková žacia lišta. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podklad - príloha č.1.

19.05.2020
ID: 000430 Rekonštrukcia maštalí - Veľká Lúka
Predmetom zákazky sú stavebné práce v jestvujúcich objektoch Maštaľ č.1 - P.č. 236/5 a Maštaľ č. 2 - P.č. 236/18 v hospodárskom dvore vo Veľkej Lúke. Stavba je rozdelená na 2 stavebné objekty SO 01 -ide o výmenu drevených okien a dverí za plastové a SO02- ide o výmenu drevených okien a dverí za kovové v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výkazu výmer pre jednotlivé stavebné objekty, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov

11.05.2020
ID: 000424 Obstaranie tovaru - traktor
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks traktora

05.05.2020
ID: 000410 Obstaranie tovaru -teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks teleskopického nakladača

04.05.2020
ID: 000306 Chladenie haly na skladovanie zemiakov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž chladiarenskej techniky do skladovej haly na skladovanie zemiakov.
Predĺženie lehoty

27.04.2020
ID: 000310 Nákup poľnohospodárskej mechanizácie
Kolesový traktor, pluh, mulčovač, rosič, rozmetadlo
Predĺženie lehoty

27.04.2020
ID: 000316 Obstaranie energetickej clony
Obstaranie energetickej clony
Predĺženie lehoty

27.04.2020
ID: 000315 Obstaranie energetickej clony
Obstaranie energetickej clony
Predĺženie lehoty

01.04.2020
ID: 000255Výsadba ovocného sadu
Výsadba ovocného sadu s dodaním nasledovných častí:1. Vybudovanie opornej konštrukcie so sieťami proti krúpam 2. Biologický materiál – ovocné stromy jabloní
Predĺženie lehoty

25.03.2020
ID: 000351 Fekálna cisterna
Fekálna cisterna (technologické zariadenie, stroj - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.