Podopatrenie 16.4 - 4.1

28.03.2024
ID001438: Nesený obracač
Predmetom zákazky je dodanie neseného obracača s pracovným záberom min. 6500 mm.

28.03.2024
ID001437: Šmykom riadený nakladač
Predmetom zákazky je dodanie šmykom riadených nakladačov s minimálnym výkonom 54 kW v počte 2 ks

25.03.2024
ID001429: Polonesený otočný pluh 6 radlicový
Predmetom zákazky je dodanie poloneseného otočného pluhu 6 radlicového.

25.03.2024
ID001428: Poľnohospodársky traktor
Predmetom zákazky je dodanie poľnohospodárskeho traktora s min. výkonom 200 kW.

21.03.2024
ID001426: Systém identifikácie a sledovania ruje kráv
Predmetom zákazky je dodanie systému na identifikáciu a sledovanie ruje kráv s minimálnym počtom 250 ks krčných respondérov.

21.03.2024
ID001424: Poľnohospodársky traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie poľnohospodárskeho traktora s príslušenstvom (kompatibilným čelným nakladačom) s minimálnym menovitým výkonom 88 kW.

13.08.2021
ID: 000952 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – Kolesového traktora, Traktora, Vlečky, Cisterny, , Sejačky, Mulčovača, , Teleskopického manipulátora, Vysokozdvižného vozíka , Vysokozdvižného vozíka

14.07.2021
ID: 000927 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky - šmykom riadeného mininakladača, kolesového traktora, neseného otočného pluhu, vyklápacieho návesu, sejacieho stroja s prihnojovaním a prípravou.

26.03.2021
ID: 000705 Maštaľ na odchov býkov - dostavba
Predmetom zákazky je SO 01 Maštaľ na odchov býkov - dostavba.

14.01.2021
ID: 000607 Obstaranie kolesového traktora a obracača krmovín do živočíšnej výroby
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia do živočíšnej výroby, a to kolesového traktora a obracača krmovín podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ