Podopatrenie 16.4 - 4.1

13.08.2021
ID: 000952 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – Kolesového traktora, Traktora, Vlečky, Cisterny, , Sejačky, Mulčovača, , Teleskopického manipulátora, Vysokozdvižného vozíka , Vysokozdvižného vozíka

14.07.2021
ID: 000927 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky - šmykom riadeného mininakladača, kolesového traktora, neseného otočného pluhu, vyklápacieho návesu, sejacieho stroja s prihnojovaním a prípravou.

26.03.2021
ID: 000705 Maštaľ na odchov býkov - dostavba
Predmetom zákazky je SO 01 Maštaľ na odchov býkov - dostavba.

14.01.2021
ID: 000607 Obstaranie kolesového traktora a obracača krmovín do živočíšnej výroby
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia do živočíšnej výroby, a to kolesového traktora a obracača krmovín podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

13.11.2020
ID: 000574 Rekonštrukcia maštalí - Veľká Lúka
Predmetom zákazky sú stavebné práce v jestvujúcich objektoch Maštaľ č.1 -  P.č. 236/5 a Maštaľ č. 2 - P.č. 236/18  v hospodárskom dvore vo Veľkej Lúke. Jedná sa o výmenu drevených okien a dverí za plastové a za kovové v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

28.10.2020
ID: 000564 Stroje – AGRIPENT spol. s.r.o. Bratislava
Nákup traktora s návesom

30.09.2020
ID: 000547 „MEDIFARM_traktor“
Obstaranie technológie a strojných zariadení-traktor MEDIFARM

29.09.2020
ID: 000544 „Bek Agro_traktor“
Obstaranie technológie a strojných zariadení- traktor Bek Agro, s.r.o.

29.09.2020
ID: 000543 „MEDIFARM_predajňa“
Zriadenie predajne MEDIFARM

29.09.2020
ID: 000539 „Farma Ballina_traktor“
Obstaranie technológie a strojných zariadení -traktor Farma Ballina

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ