Výzva č. 2013/PRV/31

13-03-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - aktualizácia č.2

31-01-2014
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - aktualizácia č.1

06-11-2013
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 2.1 „OBNOVA POTENCIÁLU LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ZAVEDENIE

22-08-2013
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

22-08-2013
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 - 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

22-08-2013
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 3. výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

22-08-2013
Príloha č.1 k ŽoNFP

22-08-2013
Príloha č.2 k ŽoNFP

22-08-2013
Príloha č.3 k ŽoNFP

22-08-2013
Príloha č.4 k ŽoNFP