Podopatrenie 16.1

04.09.2023

ID001354: Zariadenia pre drobnú potravinársku výrobu

Dodávka rôznych druhov zariadení pre drobnú potravinársku výrobu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ