Projekty nadnárodnej spolupráce

15.01.2013

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 31.12.2012

05.12.2011

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 16.11.2011