Projekty nadnárodnej spolupráce

15.01.2013

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 31.12.2012

05.12.2011

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 16.11.2011

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ