Projekty nadnárodnej spolupráce

15-01-2013

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 31.12.2012

05-12-2011

Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná) - rozhodnutia s podmienkou ku dňu 16.11.2011