Výzva č. 2015/PRV/36

13.10.2015

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP

22.04.2015

Príloha č. 6 Splnomocnenie žiadateľa

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 5 Jednoduché účtovníctvo

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 4 Podvojné účtovníctvo

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 3 Tabuľková časť

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

22.04.2015

Príloha č. 1 Projekt realizácie

Číslo výzvy: 2015/PRV/36

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ