Systém riadenia CLLD

23.11.2022

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.13.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.13. Zároveň oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného Systém riadenia CLLD., verzia 1.13

23.11.2017

Dodatok č. 6

Dodatok č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

04.05.2017

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

03.05.2017

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa „Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020¨

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ