Podopatrenie 7.4

16.12.2021

ID001032: Revitalizácia parku pred obecným úradom v obci Veľký Horeš


Predmetom zákazky je revitalizácia parku vytvorením chodníkov.

Podrobný popis požadovaných stavebných prác je uvedený v prílohe č. 3 výzvy na predkladanie ponúk ako zadanie s výkazom výmer a v prílohe č. 6 výzvy ako celková situácia

15.12.2021

ID001031: Multifunkčné ihrisko v obci Strážne

Výstavba multifunkčného ihriska 16 x 34 v obci Strážne.
Podrobný popis požadovaných stavebných prác je uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy ako zadanie s výkazom výmer a v prílohe č. 6 tejto výzvy ako projektová dokumentácia stavby (technická správa, situácia, pôdorys ihriska).

10.11.2021

ID001009: Verejný gril - GRILBOD v meste Holíč

Predmetom zákazky je v meste Holíč v areály zámockého parku vybudovať posedenie s grilom, ktoré bude plniť funkciu miesta stretnutí a slávnosti jedál tak miestnych ako aj turistov. Toto zariadenie bude situované medzi bylinkovou záhradou a ovocným sadom v zámockej záhrade v meste Holíč.

23.08.2021

ID: 000963 Verejný gril - GRILBOD v meste Holíč

Predmetom zákazky je v meste Holíč v areály zámockého parku vybudovať posedenie s grilom, ktoré bude plniť funkciu miesta stretnutí a slávnosti jedál tak miestnych ako aj turistov. Toto zariadenie bude situované medzi bylinkovou záhradou a ovocným sadom v zámockej záhrade v meste Holíč.

04.08.2020

ID: 000495 Rekonštrukcia kabín a sociálneho zariadenia – zateplenie

Telovýchovná jednota FC Kátlovce plánuje realizáciu rekonštrukciu kabín a sociálneho zariadenia - zateplenie pri športovom areáli v obci Kátlovce, v rámci čoho je organizované aj verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kabín a sociálneho zariadenia - zateplenie“. Podrobné technické informácie a údaje sa nachádzajú v priloženej technickej správe s prílohami.

03.08.2020

ID: 000488 Vybudovanie beach volejbalového ihriska v meste Holíč

Vybudovanie beach volejbalového ihriska v meste Holíč – areál štadióna. Hracia piesková plocha bude oplotená pomocou stĺpikov a ochranných sietí výšky 4 m. Ihrisko bude osvetlené solárnymi svietidlami a prístup bude zabezpečený chodníkom zo zámkovej dlažby. V rámci projektu je riešená nová výsadba 6 ks Platanov. 

17.07.2020

ID: 000478 Spolkové centrum LIPKA Kopčany

Stavebné práce v súvislosti s realizáciou stavby Spolkové centrum LIPKA Kopčany- rekonštrukcia interiérových a exteriérových častí kultúrneho domu vrátane sadových úprav pre potreby spolkovej činnosti Kopčianska Lipka o.z.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ