2013/OPRH/02

08.06.2015

Kritéria podvojné účtovníctvo 2014

08.06.2015

Kritéria jednoduché účtovníctvo 2014

08.06.2015

Kritéria mikro účtovnej jednotky 2014

01.04.2014

Priloha č. 6a

01.04.2014

Priloha č. 6b

01.04.2014

Priloha č. 8a

01.04.2014

Priloha č. 8b

01.04.2014

Príloha č. 3. - Zmluva eff 2.1

01.04.2014

Príloha č. 4. - Zmluva eff 2.2

21.02.2014

Príloha 3a - Tabuľková časť

aktualizované

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ