Podopatrenie 4.1

25.01.2021
ID: 000617 Sejačka na presný výsev
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks sejačky na presný výsev MONOSEM NG plus M e-drive alebo ekvivalent

25.01.2021
ID: 000616 Poľnohospodárske traktory
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks poľnohospodárskeho traktora New Holland T7.190 DCT TMR alebo ekvivalent

25.01.2021
ID: 000615 Sejačka na presný výsev
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks sejačky na presný výsev MONOSEM NG plus M e-drive alebo ekvivalent

25.01.2021
ID: 000614 Kombinovaný kultivátor
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks kombinovaného kultivátora Väderstad TopDown 400 alebo ekvivalent

25.01.2021
ID: 000613 Dopravný pás 2 ks
Predmetom zákazky je obstaranie 2 ks dopravného pásu LC alebo ekvivalent

21.01.2021
ID: 000612 Rekonštrukcia ovčína a rekonštrukcia maštale na ovčín

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie ovčína a rekonštrukcie maštale na ovčín. Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie predmetu zákazky vo forme výkazu výmer je špecifikované v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých dodávateľov záväzná a nemenná a musia z nej vychádzať pri tvorbe svojej ponuky. 


15.01.2021
ID: 000609 Nákup vinohradníckej techniky: VYSOKOTLAKOVÝ ODSTRANOVAČ BURINY MULČOVAČ S VÝKYVNÝMI RAMENAMI
VYSOKOTLAKOVÝ ODSTRANOVAČ BURINY MULČOVAČ S VÝKYVNÝMI RAMENAMI

14.01.2021
ID: 000608 Teleskopický nakladač
Tovar

12.01.2021
ID: 000606 Automatická identifikácia kráv a systém detekcie ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv
-  systém s automatickou identifikáciou ISO ID - doplnenie automatizácie existujúceho dojacieho zariadenia Boumatic 2 x 12 vrátane inštalácie 
-  systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv vrátane inštalácie

09.12.2020
ID: 000598 Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie traktora s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev