Podopatrenie 4.1

19-07-2019
ID: 000028 Investície do rastlinnej výroby
Kolesový traktor, Nesený otočný pluh, Krátke diskové brány, Nesené rozmetadlo

19-07-2019
ID: 000029 VÝSADBA OVOCNÉHO SADU ORECHOV - DP VČELINCE, ZRIADENIE KVAPKOVEJ ZÁVLAHY
Výsadba orechového sadu a zriadenie kvapkovej závlahy

19-07-2019
ID: 000025 Modernizácia závlahy pozemkov – vinohradov v k. ú. Brakoň
Dodávka a montáž technológie

17-07-2019
ID: 000024 Drevené debne na zeleninu a zemiaky
Predmetom zákazky sú Drevené debne na zeleninu a zemiaky. Bližšie informácie v súťažných podkladoch

17-07-2019
ID: 000023 Chladenie
Predmetom zákazky je Chladenie. Bližšie informácie v súťažných podkladoch

24-06-2019
ID: 000016 : Strojné vybavenie pre AGISS, s.r.o.
kolesový traktor, cisterna, zadná kosa, rotačné brány

18-06-2019
ID: 000015 Modernizácia živočíšnej výroby – stavebná časť
Výstavba maštale na voľné ustajnenie HD

17-06-2019
ID: 000014 Pozberová linka- stavebná časť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na pozberovej linke v obci Cabaj - Čápor. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

23-05-2019
ID: 000009 Modernizácia závlahy pozemkov – vinohradov v k. ú. Brakoň
Dodávka a montáž technológie

10-05-2019
ID: 000006 Teleskopický nakladač
Teleskopický nakladač