Podopatrenie 4.1

03.06.2020
ID: 000444 Technológia zavlažovania Holice
Predmetom zákazky sú : Pásové zavlažovače 110–450 5 ks Mobilný čerpadlový diesel agregát 1 ks Prenosné rýchlospojkové potrubie s hydrantmi

02.06.2020
ID: 000438 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Zameranie: Zavlažovanie
Obstaranie, nákup pásových zavlažovačov.

15.05.2020
ID: 000426 Horizontálne čerpadlo s príslušenstvom
Dodávka zavlažovacích bubnov

07.05.2020
ID: 000414 Zavlažovací bubon – 5 ks
Dodávka zavlažovacích bubnov

07.05.2020
ID: 000327 Technológia zavlažovania
Obstaranie zavlažovačov : Pivotový zavlažovač 480m Pivotový zavlažovač 405m Lineárny zavlažovač 482m Pásový zavlažovač 125/500

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

07.05.2020
ID: 000328 Rekonštrukcia závlah a ZČS Blatné
Obstaranie : ČSZ PS 01 Strojnotechnologická časť ČSZ PS 02 Elektrotechnologická časť SO 01 Rúrová sieť rekonštrukcia

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

21.04.2020
ID: 000399 Zaobstaranie vysokozdvižných vozíkov
Zaobstaranie dvoch vysokozdvižných vozíkov, diesel alebo elektrický pohon, podľa špecifikácii a parametrov v Prílohe č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. 12/2020

21.04.2020
ID: 000398 Výstavba skladu zeleniny
Predmetom zákazky je výstavba hospodárskej budovy – skladu zeleniny v zmysle súťažných podkladov.

21.04.2020
ID: 000397 Naskladňovacia linka do skladu zeleniny
Zaobstaranie: Plnič dební 1 ks Príjmová vaňa 1 ks Pásový vrstvič zeleniny 1 ks DUO pásy 3 ks podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. 010/2020

21.04.2020
ID: 000396 Dodávka klimatizačného zariadenia
Predmetom zákazky je zaobstaranie a inštalácia klimatizačného zariadenia do skladu zeleniny s kapacitou 2500 ton zeleniny v zmysle súťažných podkladov.