Podopatrenie 4.1

16.04.2024
ID001446: Obstaranie strojového vybavenia farmy SHR Jozefa Gergela: Postrekovač_opakovaná

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového, nerepasovaného postrekovača.

Parametre a technické požiadavky postrekovača sú uvedené v Prílohe č.4 výzvy na predkladanie ponúk.

03.04.2024
ID001443: Obstaranie strojového vybavenia farmy SHR Jozefa Gergela

Predmetom zákazky je obstaranie 3 nových, nerepasovaných strojov. v nasledovnej skladbe:

Zákazka je rozdelená 3 samostatné časti, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo dve alebo všetky časti zákazky.

 

časť 1.   Cisterna

časť 2.   Postrekovač

časť 3.   Zemiakový kombajn

 

Parametre a technické požiadavky sú uvedené v príslušnej prílohe každej časti zákazky. 

28.02.2024
ID001420: Skladová hala – stavebné úpravy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte skladu okopanín, situovanom na parc.
č. 1468/22 CKN k.ú. Močidľany, okres Skalica, Trnavský samosprávny kraj.

13.02.2024
ID001418: MODERNIZÁCIA ŠRV NA FARME Sklad na uskladnenie suchých produktov špeciálnej rastlinnej výroby

MODERNIZÁCIA ŠRV NA FARME

Sklad na uskladnenie suchých produktov špeciálnej rastlinnej výroby  

29.01.2024
ID001416: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je dodávka postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby v počte 1 ks. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy.

24.01.2024
ID001415: Novostavba skladovej haly – sklad poľnohospodárskych komodít
Novostavba skladovej haly – sklad poľnohospodárskych komodít

22.01.2024
ID001414: Stavebné úpravy maštale pre ustajnenie HD, č. 993, k.u. Pčoliné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte maštale pre ustajnenie HD, č. 993, k.u. Pčoliné

22.01.2024
ID001413: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, p.č.958, k.ú. Pčoliné, okr. Snina
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte maštale pre voľné ustajnenie HD,p.č.958, k.ú. Pčoliné, okr. Snina

22.01.2024
ID001412: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, p.č. 202, k.u. Čukalovce, okr. Snina
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte maštale pre voľné ustajnenie HD, p.č. 202, k.u. Čukalovce, okr. Snina

22.01.2024
ID001411: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, č. 164, k.u. Pčoliné okr. Snina
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte maštale pre voľné ustajnenie HD, č. 164, k.u. Pčoliné okr. Snina

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ