Podopatrenie 4.1

10.11.2023
ID001364: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je dodávka postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby v počte 1 ks. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy.

08.11.2023
ID001363: Obstaranie poľnohospodárskych zariadení
Obstaranie poľnohospodárskych zariadení: Mulčovač, Prútové brány, Sejačka

13.10.2023
ID001359: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je dodávka postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby v počte 1 ks. Podrobná technické špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy.

27.09.2023
ID001358: Obstaranie fóliovníkov
Obstaranie fóliovníkov vrátane ich infraštruktúry, vybavenia, substrátov na pestovanie malín

27.09.2023
ID001357: „Obstaranie strojového vybavenia – obracač, šmykom riadený nakladač, rotačná plečka“
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia – obracač, šmykom riadený nakladač, rotačná plečka.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

14.09.2023
ID001356: Obstaranie rozmetadla priemyselných hnojív
Obstaranie rozmetadla priemyselných hnojív

24.08.2023
ID001352: Obstaranie zavlažovacieho systému
Predmetom zákazky je obstaranie zavlažovacieho systému v rámci projektu: Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti Antal s.r.o.

21.08.2023
ID001350: Dodanie a montáž oporných konštrukcií
Predmetom zákazky je dodanie materiálu na oporné konštrukcie podľa priloženej špecifikácií a montáž oporných konštrukcií vo vinohrade.

02.08.2023
ID001346: Obstaranie zavlažovacieho systému
Predmetom zákazky je obstaranie zavlažovacieho systému v rámci projektu: Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti Antal s.r.o.

26.07.2023
ID001345: Nákup vlečky pre zvoz balíkov
Vlečka pre zvoz balíkov, 2 nápravová, počet 30 ks balíkov o priemere 1,2 m

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001