Podopatrenie 4.1

23.07.2021
ID: 000932 „Teleskopický nakladač“
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks teleskopického nakladača.

22.07.2021
ID: 000866 Kolesový traktor s neseným 2-stranným riadkovým kultivátorom
Kolesový traktor – 1 ks Nesený 2-stranný riadkový kultivátor – 1 ks
Predĺženie lehoty

21.07.2021
ID: 000867 Obstaranie diskových žacích strojov
Predmetom zákazky je obstaranie diskovej kosy prednej pracovná šírka min. 3 m a diskovej kosy zadnej pracovný záber min. 6 m.
Predĺženie lehoty

21.07.2021
ID: 000931 Investícia do techniky na zvýšenie produkcie objemových krmív
Rozmetadlo maštaľného hnoja (1 ks), čelná disková kosačka (1 ks), zadná disková kosačka (1 ks)

20.07.2021
ID: 000930 Teleskopický manipulátor
Manipulačné zariadenie (stroj - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

20.07.2021
ID: 000824 Technológia do chovu HD
Predmetom zákazky je obstaranie kŕmneho automatu pre teľatá s kŕmnymi stojiskami v počte 4 kusy a s respondérmi v počte 100 kusov, mobilného zariadenia na kŕmenie teliat a gumeného matracu do ležiskových boxov.
Predĺženie lehoty

16.07.2021
ID: 000929 Traktor s čelným nakladačom

Traktor s čelným nakladačom – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

13.07.2021
ID: 000816 Technológia do chovu HD
Predmetom zákazky je obstaranie teleskopického manipulátora vybaveného telemetrickým modulom.
Predĺženie lehoty

12.07.2021
ID: 000923 Zariadenia skladového hospodárstva a manipulačné vozíky
Predmetom zákazky je obstaranie nových zariadení pozberovej úpravy zeleniny pre projekt s názvom „Modernizácia technológií pozberovej úpravy v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o.". Zákazka obsahuje 7 logických celkov, ktoré sú nasledovné: Logický celok č. 1 – Manipulačný vozík Logický celok č. 2 – Zariadenie na odvíjanie fólie Logický celok č. 3 – Zberový vozík do fóliovníka Logický celok č. 4 – Zberový vozík s vysokým výsuvom s batériovým pohonom Logický celok č. 5 – Teleskopický manipulátor Logický celok č. 6 – Ručný vysokozdvižný vozík Logický celok č. 7 – Plachtová hala 12,2 x 30,5 m

12.07.2021
ID: 000831 Šmykom riadený nakladač
Šmykom riadený nakladač – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev