Podopatrenie 4.1

21.09.2022
ID001134: Stroje na tvorbu krmovinovej základne

Žací stroj – čelný – 1 ks
Žací stroj – bočný – 1 ks

21.09.2022
ID001133: Rozmetadlo maštaľného hnoja

Rozmetadlo maštaľného hnoja

19.09.2022
ID001132: Samochodná kosačka
Predmetom zákazky je dodanie samochodnej kosačky

13.09.2022
ID001131: Technika do ŽV

Predmetom zákazky je obstaranie strojov do ŽV :

Traktor

Čelný nakladač

Traktorový príves
Mulčovač

13.09.2022
ID001130: Obstaranie zariadenia na snímanie dusíka v oziminách

Zariadenie na snímanie dusíka v oziminách

13.09.2022
ID001129: Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny

Rozmetadlo priemyselných hnojív

08.09.2022
ID001128: Obstaranie sejačky
Predmetom zákazky je obstaranie sejačky v rámci projektu: Zvýšenie efektivity pestovania ŠRV v Malohonte

08.09.2022
ID001127: Obstaranie postrekovača
Predmetom zákazky je obstaranie postrekovača v rámci projektu: Zvýšenie efektívnosti a objemu chovu HD v Husinej

07.09.2022
ID001126: Modernizácia farmy PD Predmier

Teleskopický nakladač – 1 ks

07.09.2022
ID001125: Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselných hnojív

Rozmetadlo priemyselných hnojív s hydraulickou rukou

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev