Podopatrenie 4.1

23-05-2019
ID: 000009 Modernizácia závlahy pozemkov – vinohradov v k. ú. Brakoň
Dodávka a montáž technológie

10-05-2019
ID: 000006 Teleskopický nakladač
Teleskopický nakladač