Monitorovacie správy

06.06.2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

od 01.06.2014

06.06.2014

Monitorovacia správa pre opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry

od 01.06.2014

06.06.2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre opatrenia 2.1 a 2.2 Operačného programu Rybné hospodárstvo 2007 – 2013.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ