Sumárne prehľady

23.01.2024

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2023


11.07.2022

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2021


11.03.2021

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2020


12.06.2020

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2019


16.07.2019

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2018

02.02.2018

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2017

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ