Sumárne prehľady

16-07-2019

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2018

02-02-2018

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2017

17-01-2017

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2016

17-02-2016

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2015