Sumárne prehľady

12.06.2020

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2019


16.07.2019

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2018

02.02.2018

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2017

17.01.2017

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2016

17.02.2016

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2015