Podopatrenie 4.1

02.06.2020
ID: 000439 Nákup kolesového traktora
Nákup kolesového traktora (dodávka tovaru)

02.06.2020
ID: 000391 Traktor
Predmetom zákazky je obstaranie traktora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

19.05.2020
ID: 000429 Lis na balíky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: Lis na balíky

11.05.2020
ID: 000416 Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína „K2“
Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína „K2“

04.05.2020
ID: 000406 Mostová váha pre nákladné automobily
Nákup a montáž mostovej váhy, so železobetónu, rozmery 16 x 2,5 m s možnosťou váženia do 60 000 kg, s displejom pre okamžité odčítanie váhy, a hardwarové a softwerove vybavenie váhy.

04.05.2020
ID: 000405 Prstový podmietač
Nákup prstového podmietača, pracovnej šírky od 6 do 8m, Prepravná šírka do 2,5 m,Hydraulické sklápanie, Hrúbka prstov min. 16 mm, Pracovná hĺbka 0 - 4 cm, Pracovná rýchlosť min 12 km/h, Pripojenie na traktor kat. III, Osvetľovací systém a hydraulický bezpečnostný zámok pre bezpečnú cestnú dopravu.

04.05.2020
ID: 000407 Čistička pre obilie
Nákup čističky pre obilie / separátora, na princípe čistenia s prúdom vzduchu, s možnosťou predčistenia, a čistenia na kvalitu osiva.

29.04.2020
ID: 000409 Modernizácia dojárne
Predmetom zákazky je modernizácia dojárne

22.04.2020
ID: 000400 Poľnohospodárska technika
Predmetom zákazky je obstaranie: 1 ks traktor, 1 ks kŕmny voz, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

22.04.2020
ID: 000275 Inovácia strojno – technického vybavenia SHR
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, rozdelená do 4 častí: 1. Univerzálny traktor kolesový s príslušenstvom 2 . Traktorový náves 3 . Pluh 4. Diskový žací stroj.
Predĺženie lehoty