Podopatrenie 4.1

10.08.2020
ID: 000502 Obstaranie chladiarenského automobilu
Obstaranie chladiarenského automobilu na prevoz mliečnych výrobkov s výkonom minimálne 80 kW.

10.08.2020
ID: 000501 Systém na detekciu ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv s možnosťou identifikácie kráv na dojárni
Predmetom zákazky je dodávka systému na detekciu ruje a sledovanie zdravotného stavu kráv s možnosťou identifikácie kráv na dojárni.

10.08.2020
ID: 000500 Šmykom riadený nakladač
Predmetom zákazky je dodávka šmykom riadeného nakladača.

06.08.2020
ID: 000499 Traktor s výkonom do 120 kW
Traktor s výkonom do 120 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

06.08.2020
ID: 000498 4 - rotorový zhrňovač
4 - rotorový zhrňovač – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000497 Traktor s výkonom do 75 kW
Traktor s výkonom do 75 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000496 Teleskopický nakladač
Teleskopický nakladač– 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000494 4 - rotorový zhrňovač
4 - rotorový zhrňovač – 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000493 Traktor s výkonom do 120 kW
Traktor s výkonom do 120 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

04.08.2020
ID: 000492 Traktor s výkonom do 75 kW
Traktor s výkonom do 75 kW – 1 ks . Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch