Rozhodnutia o schválení

V súlade s §33 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, je PPA povinná zverejňovať rozhodnutia o schválení žiadosti v tejto štruktúre:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci,
  2. názov projektu,
  3. výšku schválenej pomoci
08-12-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 8.12.2015

12-11-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 12.11.2015

12-05-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 12.5.2015

14-04-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 14.4.2015

09-02-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 9.2.2015

30-01-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 30.1.2015

13-01-2015

Rozhodnutie o schválení – OP RH k 13.1.2015

27-11-2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 26.11.2014

10-11-2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 10.11.2014

25-09-2014

Rozhodnutia o schválení – OP RH k 25.9.2014