Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP

08-03-2019
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre Miestne akčné skupiny (MAS)

04-12-2018
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

(aktualizované 26.11.2018)

31-07-2018
Aktualizované Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020

18-05-2018
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK