Informácie pre žiadateľa

22.11.2016

Sprístupnenie cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti

Pre prihlásenie sa do cvičnej verzie ITMS2014+ je potrebné mať najskôr vytvorené používateľské konto do verejnej časti ITMS2014+. Postup vytvorenia používateľského konta sa nachádza ...

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001