Výzva č. 2013/PRV/27

08.03.2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“

08.03.2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ