Podopatrenie 7.5

08.03.2021
ID: 000619 Obnova kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Výber dodávateľa na stavebné práce spojené s obnovou farského kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Predĺženie lehoty

29.01.2021
ID: 000619 Obnova kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Výber dodávateľa na stavebné práce spojené s obnovou farského kostola sv. Ondreja v obci Koválov

07.10.2020
ID: 000559 Prístavba poľovníckeho domčeka
Prístavba a prestavbe vnútorných priestorov poľovníckej chaty vrátane prestavby strechy, dotknuté sú rozvody elektriky a vody

02.09.2020
ID: 000517 Stavebné úpravy a prestavba 1.NP existujúceho objektu na regionálne umelecké centrum
Stavebné práce

27.07.2020
ID: 000479 Stavebné úpravy a prestavba – galéria Aliny Ferdinandy
Stavebné práce

28.02.2020
000271 Výmena strešnej krytiny - Kostol sv. Petra a Pavla - Borský Peter
Výber dodávateľa na stavebné práce na výmenu strešnej krytiny Kostola sv. Petra a Pavla - Borský Peter

28.02.2020
ID: 000270 Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur
Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur

27.01.2020
ID: 000233 Obnova kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Výber dodávateľa na stavebné práce spojené s obnovou farského kostola sv. Ondreja v obci Koválov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ