Podopatrenie 7.5

28.02.2020
000271 Výmena strešnej krytiny - Kostol sv. Petra a Pavla - Borský Peter
Výber dodávateľa na stavebné práce na výmenu strešnej krytiny Kostola sv. Petra a Pavla - Borský Peter

28.02.2020
ID: 000270 Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur
Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur

27.01.2020
ID: 000233 Obnova kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Výber dodávateľa na stavebné práce spojené s obnovou farského kostola sv. Ondreja v obci Koválov