Opatrenie 2.1.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

04-08-2009

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 2.1

Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
(aktualizované 17.8.2009)

21-09-2009

Príloha č. 1 k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

01-02-2008

Opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení