Podopatrenie 16.4 – 16.4

11-07-2019
1 ID: 000019 Marketing a propagácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie marketingu a propagácie