Podopatrenie 16.4 – 16.4

19.05.2020
ID: 000432 Sklad rastlinnej výroby
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

12.05.2020
ID: 000348 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000337 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000343 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000359 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projekt množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

12.05.2020
ID: 000358 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

11.05.2020
ID: 000423 Mobilná aplikácia na predaj
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks mobilnej aplikácie na predaj

11.05.2020
ID: 000419 Propagačná činnosť a marketing- Ing.arch. Radoslav Repka
Predmetom zákazky je výber dodávateľa propagačných činností a marketingu podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

11.05.2020
ID: 000418 Propagačná činnosť a marketing- Jozef Dziak
Predmetom zákazky je výber dodávateľa propagačných činností a marketingu podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

11.05.2020
ID: 000417 Propagačná činnosť a marketing- Camastra s.r.o.
Predmetom zákazky je výber dodávateľa propagačných činností a marketingu podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.