Podopatrenie 16.4 – 16.4

19.01.2024
ID001408: Zariadenie degustačného priestoru formou odbytovej predajne – Dodávka automobilu pre ambulantný predaj
Zariadenie degustačného priestoru formou odbytovej predajne – Dodávka automobilu pre ambulantný predaj

19.01.2024
ID001407: Dodávka automobilu pre ambulantný predaj
Dodávka automobilu pre ambulantný predaj

22.12.2023
ID001389: Dodávka a montáž kvasničkárne
Dodávka a montáž kvasničkárne

21.11.2023
ID001366: Závlaha do chmeľnice
Závlaha do chmeľnice

03.11.2023
ID001362: Rekonštrukcia varne
Rekonštrukcia varne

02.06.2023
ID001317: Skladová hala
Predmetom zákazky sú stavebné práce (dokončenie) na skladovej hale k v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh““.  V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: výkaz výmer a v prílohe č. 5 Projektová dokumentácia je uvedený podrobný opis. 

04.05.2023
ID001285: Marketingové aktivity
Predmetom zákazky je dodanie reklamných a marketingových brožúr a predmetov v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001284: Vypracovanie podnikateľského plánu
Predmetom zákazky je dodanie vypracovaného podnikateľského plánu v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001283: Marketingové aktivity
Predmetom zákazky je dodanie reklamných a marketingových brožúr a predmetov v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

04.05.2023
ID001282: Realizačná štúdia
Predmetom zákazky je dodanie realizačnej štúdie v rámci projektu „Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh“. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: „Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky“ je uvedený podrobný opis.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ