Vzorové projekty

20.02.2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

(aktualizované 20. 2. 2009)

20.02.2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

(aktualizované 20. 2. 2009)

01.04.2008

Vzorový projekt pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

01.04.2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

01.04.2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

01.04.2008

Vzorový projekt pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem