Vzorové projekty

20.02.2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

(aktualizované 20. 2. 2009)

20.02.2009

Vzorový projekt pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

(aktualizované 20. 2. 2009)

01.04.2008

Vzorový projekt pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ