Schválené ŽoNFP z OPRH 2014-2020

22.06.2020
31.01.2020
Zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 vo formáte XML 2003 k 21.1.2020

21.06.2019
22.02.2019
Zoznamy schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 vo formáte XML 2003

28.01.2019
Aktualizovaný zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 k 28.1.2019

31.08.2018
Aktualizovaný zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 k 31.8.2018

24.04.2018
Schválené ŽoNFP z OPRH 2014-2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ