Výzva č. 2008/PRV/02

08-03-2012

Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 Využívanie poradenských služieb

14-10-2010

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7

Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

19-12-2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb

01-02-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.7 č. 2008/PRV/02


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS