11/PRV/2015

14.09.2015

Výzva - podopatrenie 16.4

14.09.2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - formulár ŽoNFP 16.4 - generálny partner

14.09.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 4.1 - tabuľková časť

14.09.2015

Príloha č 1 k Formuláru ŽoNFP 4.2 - projekt realizácie

14.09.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - projekt ralizácie - generálny partner

14.09.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP 16.4 - tabuľková časť - partner projektu

14.09.2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 4.1 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

14.09.2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 4.2 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

14.09.2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 16.4 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - generálny partner

14.09.2015

Príloha č. 2 k formuláru ŽoNPF 16.4 - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu - partner projektu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ