Podopatrenie 19.4

24.05.2023
ID001304: Zabezpečenie služieb týkajúceho sa zahraničného workshopu do South West Mayo Development Company Implementation Area of Mayo LAG v Írsku pre členov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Ši

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek pre 29 účastníkov:

-     cestovné poistenie účastníkov v Írsku

-     transfery na území Írska podľa programu – transfer z/do Dublinu a v regióne South West Mayo spolu max. 1000 km

-     ubytovanie (min. požiadavka ubytovania hotel/penzión ***) s raňajkami na 3 noci v regióne Mayo – návrh ubytovania bude preverený verejným obstarávateľom – žiadame uviesť kontakt na plánované ubytovacie zariadenie

-     3 x obedy (min. požiadavka polievka, hlavné jedlo, dezert a minerálka) a 3x večere (min. požiadavka hlavné jedlo a minerálka) do 30 km od daného programu v Írsku podľa návrhu programu.

 

Program 05.09.-08.09.2023:

•    Utorok: odlet, doprava z letiska Dublin do regiónu, obed, odborné stretnutie s vedením LAG, predstava činnosť LAG a projekty podporené z fondov EÚ, resp. z Programu LEADER, návšteva strediska LAG, večera

•    Streda: návšteva regiónu Mayo a LAG, exkurzia projektov v regióne podporené z Programu LEADER a iných zdrojov: verejný / občiansky projekt, projekt malého / farmárskeho podniku resp. projekt vidieckeho cestovného ruchu, obed a večera

•    Štvrtok: exkurzia projektov v regióne podporené z Programu LEADER a iných zdrojov: verejný / občiansky projekt, projekt malého / farmárskeho podniku, regionálneho produktu, návšteva potenciálov rozvoja v meste Westport a na okolí, obed a večera

•    Piatok: ukončenie workshopu a odchod z hotela na letisko do Dublinu

24.04.2023
ID001267: Propagácia územia MAS prostredníctvom prezentácií vo virtuálnom priestore
Výroba a spracovanie grafických podkladov a vytvorenie virtuálnych prezentácií dominánt z územia MAS, integrácia propagácie do virtuálneho priestoru(Google maps)

13.04.2023
ID001261: Propagácia a informovanie MAS ZDŽO o značke kvality PODUNAJSKO-DUNAMENTE
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie účasti certifikovaných lokálnych výrobcov na min. 7 podujatiach v území spojené s vizualizáciou regionálnej značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE spolu so zabezpečením propagačných materiálov. V prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: Návrh na plnenie kritérií a opis predmetu zákazky je uvedený podrobný opis. Výzvu s prílohami je možné si vyžiadať u splnomocnenej osoby alebo stiahnuť na stránke MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

04.01.2023
ID001181: Obstaranie videí VSP JG

Krátke propagačné video o obciach VSP JG:

Natáčanie záberov s ručnou kamerou

Strihanie a štúdiové práce – post processing

Copywriting – písanie textov do videí

Voiceover – zvukové nahrávky vo videu

Maximálna dĺžka videa 90 sekund

Krátke propagačné video o VSP JG:

Natáčanie záberov s ručnou kamerou

Strihanie a štúdiové práce – post processing

Copywriting – písanie textov do videí

Voiceover – zvukové nahrávky vo videu

Maximálna dĺžka videa 300 secund

Propagačné video obsahujúce:

- História a kultúra Južného Gemera
- Prírodné danosti a potenciál Južného Gemera

01.12.2022
ID001174: Komunikačná a marketingová stratégia - MAS Orava, o.z.

Predmetom zákazky je obstaranie služieb na zabezpečenie Komunikačnej a marketingovej stratégie - MAS Orava, o.z.

Zákazka pozostáva z nasledovných položiek:

1.      Dizanj manuál

2.      Redizajn webstránky

3.      Vypracovanie komunikačnej stratégie

4.      PR služby

5.      Tvorba propagačného videospotu

6.      Prezentácia podporených projektov MAS

 

29.11.2022
ID001172: Veľkokapacitný stan

Predmetom zákazky je dodanie Veľkokapacitného stanu určeného pre animačné aktivity MAS Orava,o.z.

17.03.2022
ID001060: Zabezpečenie služieb týkajúceho sa zahraničného workshopu do LAG Axarquia - Gdr De La Axarquía v Španielsku pre členov MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda zameraného na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD – pre 12

- Transfer na/z letiska Ferenca Liszta Budapešť alebo Viedeň- Schwechat po trase Veľká Mača, Galanta, Mostová, Vozokany, Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov Brod.

- nákup leteniek na linku letisko Ferenca Liszta Budapešť alebo Viedeň-Schwechat – Malaga dňa 10.5.2022 a späť dňa 14.5.2022

- cestovné poistenie účastníkov

- transfer z letiska v Malage na hotel počas príchodu a odchodu

- ubytovanie s polpenziou
- organizovanie odborného programu na území LAG Axarquia - Gdr De La Axarquía na tému aktivity v rámci LEADER vrátane prepravy osôb medzi hotelom a lokalitami programu v období 10.5.2022 až 14.5.2022

18.01.2022
ID001046: Náučná a propagačná maľovanka územia MAS Dukla, o.z.

Náučná a propagačná maľovanka v počte 3 330 ks.

Opis predmetu zákazky:

• Prezentácia obce/mesta musí obsahovať názov, erb a dominantu;

• Farba: plnofarebná tlač;

• Veľkosť minimálne: 210 x 297 mm (formát A4) nastojato;

• Papier: 80 g/m, natieraný, matný, bez-drevnatý + obálka 200 g/m, natieraný, drevnatý;

• Väzba: spinková V1;

  • Rozsah 32 strán A4, a to: prezentácia obce – ½ strany    z A4;
  Mesto Svidník - 1 strana A4; predná a zadná obálka -prezentácia MAS Dukla, o.z.

05.01.2022
ID001038: Vytvorenie audiovizuálneho diela
Predmetom zákazky je dodanie služby a to konkrétne: Audiovizuálne dielo – 1 celok

26.10.2021
ID001002: Vytvorenie audiovizuálneho diela

Predmetom zákazky je dodanie služby a to konkrétne: Audiovizuálne dielo – 1 celok

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ