Opatrenie 1.6.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

15-07-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.6.

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

19-12-2008

Opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity