Podopatrenie 8.6

03.06.2020
ID: 000443 Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty
Lesný kolesový traktor s príslušenstvom 1 ks PickUp 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

03.06.2020
ID: 000442 Nákup lesnej techniky na približovanie drevnej hmoty
Lesný kolesový traktor s príslušenstvom 1 ks, PickUp 1 ks, Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

03.06.2020
ID: 000441 Lesný kolesový traktor
Lesný kolesový traktor 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

03.06.2020
ID: 000440 Nákup lesnej techniky pre spoločnosť FEDROSA SK s.r.o
Lesný kolesový traktor s príslušenstvom 1 ks, Vyvážacia súprava 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

14.05.2020
ID: 000425 Samochodná vyvážacia súprava
Samochodná vyvážacia súprava 1 ks
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

29.04.2020
ID: 000408 Obstaranie lesného stroja pre spoločnosť M FORST, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie tovau:1. Lesný traktor

24.04.2020
ID: 000404 „FOREST FARM-stroje do lesa“
stroje do lesa

23.04.2020
ID: 000401 Investícia do lesníckej technológie - Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks terénnych automobilov.

09.04.2020
ID: 000390 Obstaranie lesného traktora a príslušenstva k traktoru
Predmetom zákazky je obstaranie súboru lesnej techniky, ktoré slúžia na úpravu lesných ciest a odstraňovanie nárastov.

09.04.2020
ID: 000389 Obstaranie lesníckej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie súboru lesnej techniky, ktoré slúžia na úpravu lesných ciest a odstraňovanie nárastov.