Podopatrenie 8.6

16.01.2023
ID001184: Lesný kolesový traktor

Účelom je dodanie lesného kolesového traktora

23.08.2022
ID001123: Obstaranie lesnej techniky v DENDROMASA s. r. o.,

Mobilný drvič s hydraulickou rukou na podvozku

23.07.2021
ID: 000933 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania LARIX SK, s.r.o.-pick up I.
Pick up

16.06.2021
ID: 000883 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania LARIX SK, s.r.o.-pick up I.
Pick up

07.04.2021
ID: 000656 Obstaranie lesníckych technológií – Holz Budzák s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie 2 funkčných samostatných technológií: 1 ks Lesnej lanovky a 1 ks pick-upu, pričom funkčnou lanovkou sa rozumie lanovka s kompatibilným vozíkom na nosenie dreva.

Predĺženie lehoty

22.02.2021
ID: 000656 Obstaranie lesníckych technológií – Holz Budzák s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie 2 funkčných samostatných technológií: 1 ks Lesnej lanovky a 1 ks pick-upu, pričom funkčnou lanovkou sa rozumie lanovka s kompatibilným vozíkom na nosenie dreva.

23.12.2020
ID: 000570 Obstaranie lesníckych technológií – Urbársko-pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom
Predmetom zákazky je obstaranie 1 technologického celku, ktorý zahŕňa 1 ks Traktora a 1ks Dvojnápravového vyvážacieho prívesu dreva s hydraulickou rukou.
Predĺženie lehoty

17.12.2020
ID: 000602 Nákup Lesného kolesového traktora
Predmetom zákazky je obstaranie 2 ks Lesného kolesového traktora s výkonom 90-150 KW, s navijákom, prednou radlicou a hydraulickou rukou. 

16.12.2020
ID: 000600 Nákup Lesného kolesového traktora
Predmetom zákazky je obstaranie 2 ks Lesného kolesového traktora s výkonom 90-150 KW, s navijákom, prednou radlicou a hydraulickou rukou. 

24.11.2020
ID: 000577 Lesný kolesový traktor– PSL Sitníky
Predmetom zákazky je nákup 1 ks lesného kolesového traktora podľa požadovanej technickej špecifikácie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ